/

El celler Jaume de Puntiró i Glosadors de Mallorca organitzen un concurs de gloses

La temàtica de les gloses ha de ser un elogi de la vinya i del vi

El celler Jaume de Puntiró i Glosadors de Mallorca organitzen el concurs de gloses Elogi de la vinya i del vi.

La temàtica de les gloses és un elogi de la vinya i del vi i cada concursant hi pot presentar fins a dues obres. Els treballs han de ser originals i inèdits, redactats en llengua catalana. Hauran de tenir un mínim de 20 versos i un màxim de 50 versos.

El termini de presentació acabarà dia 31 de maig de 2021. Els treballs concursaran anònimament, per la qual cosa el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de les obres presentades.

Les persones que hi participin han de remetre les obres telemàticament: s’ha d’enviar cada obra participant per correu electrònic a l’adreça dels glosadors de Mallorca: glosadorsdemallorca [arrova] gmail [punt] com

  • Assumpte: Elogi de la vinya i del vi
  • Cos del missatge: títol de l’obra, sense cap dada d’identificació personal. Si escau, hi heu de fer constar entre parèntesi la condició de glosador local
  • L’original que opti al premi s’ha d’adjuntar al correu en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format). Aquest arxiu tendrà com a títol el mateix de l’obra signat amb un pseudònim.
  • En un altre arxiu en format PDF (no s’admetrà cap altre tipus de format) amb el títol hi ha de constar: nom i llinatges de l’autor, correu electrònic, telèfon mòbil de contacte i pseudònim.

Qualsevol obra presentada que no s’adapti a alguna de les condicions d’aquest plec serà declarada fora de concurs. 8- El jurat estarà format per  dos representants de Glosadors de Mallorca i dos representats de Jaume de Puntiró.

Queda a parer del jurat declarar deserts els premis, així com també concedir els accèssits que consideri oportuns. Les decisions del Jurat són inapel·lables

El lliurament dels premis tindrà lloc inicialment al Celler Jaume Puntiró (o un altre lloc que es farà públic)   dia 16 de juny de 2023 a les 20,00 hores. Els guanyadors del primer, segon, tercer, quart premi i premi local, o les persones en qui deleguin, llegiran en públic els treballs premiats.

Tots els concursants que ho desitgin podran participar d’un petit combat de glosa improvisada. El públic assistent elegirà un dels glosadors que hi participin; que tendrà un premi d’un lot de 6 botelles variades de vins de Jaume de Puntiró. Aquest acte serà video enregistat, per tant, els concursants ho autoritzen expressament pel fet de concursar.

Els organitzadors es reserven els drets d’editar un llibre amb els treballs que es presentin al concurs, tant si són premiats com si no.

El sol fet de concursar implica l’acceptació de les condicions incloses en aquest plec.

Qualsevol cas no previst en aquest plec de condicions serà resolt pels organitzadors

Premis del concurs

  • Primer premi un lot de 12 botelles variades de vi Jaume de Puntiró
  • Segon Premi un lot de 6 botelles variades de  vi Jaume de Puntiró
  • Tercer premi  un lot de 3 botelles variades de vi de Jaume de Puntiró
  • Quart premi un lot de 3 botelles variades de vi de Jaume de Puntiró
  • Un premi a la millor glosa d’autor  local (resident a Santa Maria del Camí) un lot variat de 6 botelles de Jaume de Puntiró.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

 

Latest from Actualitat