/

Els pagesos ecològics se senten marginats de la nova llei turística

Llompart comenta que és un bon començament que la normativa estableixi que el sector turístic estigui obligat a comprar un percentatge de producte d’origen balear

Davant l’aprovació de la nova llei turística, els pagesos ecològics de les Illes Balears han volgut manifesta que el Govern balear “no ha tengut en compte el sector ecològic i que el nou text normatiu es basa en un producte local que no està regularitzat”.

Així ho explica Francesc Llompart, president del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), que afegeix que “ens sembla que l’agricultura ecològica ha passat d’ésser estratègica a ésser ignorada per aquest Govern, fent cas omís de les directrius europees i dels seus propis compromisos d’avançar cap a unes illes més sostenibles”.

Llompart comenta que és un bon començament que la normativa estableixi que “el sector turístic estigui obligat a comprar un percentatge de producte d’origen balear. Es pretén assegurar un mínim d’un 3% de producte, que pujarà a un 4% per a establiments de 4 o 5 estrelles i del 5% per als agroturismes”. Ara bé, no s’han d’oblidar els pagesos i les pageses ecològiques, que reivindiquen incorporar a la nova llei turística aquestes reclamacions:

  • “Que la norma comprometi la compra d’un percentatge mínim de producte ecològic, dins del percentatge estipulat de producte local. Si ens atenem a la llei agrària, que establí la producció ecològica com a estratègica per a la nostra comunitat, i l’objectiu d’arribar al 25% de superfície agrària útil d’Europa inscrita en ecològic per a l’any 2030, com marca l’estratègia “De la granja a la taula” de la Comissió Europea, s’han de fer polítiques actives de foment d’aquest tipus de producció, i la llei turística hi podria tenir un paper cabdal. A més, en un context mundial d’encariment dels fertilitzants nitrogenats com l’actual, l’agricultura ecològica i l’agroecologia ofereix una major independència que la convencional a l’hora de produir aliments.
  • Que el producte de les petites i mitjanes explotacions agràries es tengui en especial consideració, perquè, en cas contrari, existeix el perill que la compra només beneficiï a les principals empreses agroalimentàries, les més grosses. S’haurien d’establir mecanismes que garanteixin que l’impacte damunt del sector sigui ampli i real. Caldrà que la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ajudi al desenvolupament d’estructures i infraestructures col·lectives que facilitin l’abastiment, per part d’aquestes explotacions petites i mitjanes, cap als establiments turístics.
  • Que es despleguin mecanismes robusts de traçabilitat del producte local consumit. Actualment encara no es disposa de cap segell o control que identifiqui què és el producte local, el que ja suposa un problema, avui dia, i un risc a l’hora de garantir que el sector turístic compri aliments cultivats (o criats) i elaborats aquí. Si ara mateix l’equip d’inspectors no dóna a l’abast en la persecució del frau, quan entri en vigor la nova llei turística, com s’assegurarà l’administració que realment hotels i restaurants compren el que diuen?”
Fotografia: APAEMA

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

*

code

 

Latest from Actualitat