Durant més de 50 anys, la fundadora de l'hotel, Na Maria Isern, ha deixat el seu llegat a la nostra Read more [...]