Antiga esparteria fundada el 1510. Després de 500 anys, es convertí en aquesta cafeteria que conserva tot l´encant originari, amb coves, senalles i cordes que en donen fe. Hi podeu anar a berenar, a dinar al migdia, menjar-hi uns llonguets, pambolis o barquetes, a fer un cafè l´horabaixa i, a més, els divendres i dissabte vespres, a fer-hi una copa. També els diumenges al migdia tenen obert.

Visualitza el mapa complet