Mateu Fuster serveix peix fresc que ha pescat o que han capturat altres pescadors de la zona, sempre Read more [...]