Ca la Seu

1 min de lectura
2

Cafeteria/De copesPalma/Sa GerreriaObert de dilluns a dissabteAntiga esparteria fundada el 1510. Després de 500 anys, es convertí en aquesta cafeteria que conserva