La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha presentat la marca de garantia Porcella Mallorquina, amb la qual s’identificarà la porcella de Mallorca a partir d’ara. És la primera vegada que es crea una marca per distingir aquesta carn, que recorda al consumidor que la porcella és nada, criada i escorxada a Mallorca. La presentació va tenir lloc dia 2 de desembre, a les instal·lacions de Ramaders Agrupats de Felanitx

Aquesta marca neix gràcies a un treball conjunt entre el sector i la Conselleria, que veu amb preocupació el futur del sector per la caiguda dels preus i la competència externa en productes de porcí. D’aquesta manera, el sector encara la campanya de Nadal amb més optimisme.

Segons el conseller Vidal, “a partir d’ara els consumidors que vagin a comprar podran distingir les porcella que són d’aquí. Aquest Nadal, quan la gent planifiqui les compres, escollint el producte local donaran suport al sector del porcí”. Gràcies a aquest segell, els consumidors podran distingir la porcella nascuda, criada i sacrificada a Mallorca, de la resta que vénen de fora i que alguns venedors les fan passar per porcella mallorquina.

La marca ha estat registrada per l’empresa pública SEMILLA a l’oficina de patents, i serà cedida a l’ADS perquè els associats en facin ús. El segell de la marca es posarà als escorxadors un cop s’hagin sacrificat els animals, i serà una garantia d’origen i proximitat del producte.