/

500 ensaïmades ultracongelades immobilitzades per frau

Es venien als aeroports de Palma i Eivissa com a fresques quan realment són un producte ultracongelat de pastisseria industrial

El cos d’inspecció de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, ha immobilitzat 500 ensaïmades comercialitzades de manera fraudulenta als aeroports de Mallorca i Eivissa.

Els fets han tengut lloc aquest mes de juliol, després que el Consell Regulador de la IGP Ensaïmada de Mallorca fes una denúncia per un suposat frau. A partir d’aquí, es varen fer una sèrie d’inspeccions: la primera va tenir lloc a l’aeroport de Palma el passat 10 de juliol, i es varen immobilitzar 34 ensaïmades llises i 21 de crema. La segona inspecció va tenir com a escenari l’aeroport d’Eivissa, dia 20 de juliol, i es varen immobilitzar 328 ensaïmades llises i 135 de cabell d’àngel.

El personal d’inspecció va comprovar que les ensaïmades s’havien elaborat i congelat per una indústria de fora de les Illes Balears, que es varen ser transportades fins a les Illes congelades, i es comercialitzaven com a producte fresc, sense indicar a l’etiquetatge que es tractava d’un producte descongelat. A més, a l’aeroport de Palma es va trobar un rètol amb la indicació Ensaïmada de Mallorca, per aquests productes que no estan acollits a la indicació geogràfica protegida (IGP).

A més, s’ha donat trasllat a la Direcció General de Salut, ja que tant a l’aeroport d’Eivissa com al de Mallorca, varen trobar ensaïmades de crema amb vuit mesos de vida útil i això podria ser un risc per a la salut.

Les capses de les ensaïmades tenien imprès el registre d’empresa sanitària 20.040697/IB, però a la base de dades del Ministeri de Consum no hi apareix cap resultat amb aquesta dada.

Des de la direcció general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local s’ha començat a tramitar els corresponents expedients sancionadors. Cal recordar que per comprar una Ensaïmada de Mallorca és fonamental que el consumidor comprovi que hi ha la menció ‘Mallorca'” a l’etiquetatge del producte, així com el logotip oficial de la IGP Ensaïmada de Mallorca.

Deixa un comentari

Your email address will not be published.

 

Latest from Actualitat