La cuina continuarà essent una eina fonamental per redreçar la vida de joves i menors d’entre 14 i 21 anys que compleixen mesures judicials. La Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Associació de Cuiners Afincats a les Illes Balears (ASCAIB) han renovat per tercer any, l’acord de col·laboració que desenvolupa un projecte socioeducatiu de cuina als centres de justícia juvenil de les Illes Balears, amb la Fundació Institut Socioeducatiu s’Estel.

L’objectiu és motivar als joves i menors residents per fomentar-los el treball en equip i reforçar-los l’autoestima, com també fomentar-los hàbits de feina, acceptació d’ordres, treballar en equip de forma seqüencial i reforçar-los l’autoestima i confiança.

La renovació de l’acord s’ha fet l’11 de desembre. Marta Carrió, directora general d’Infància, Famílies i Joventut, ha afirmat que la col·laboració amb ASCAIB és un èxit perquè els joves han pogut treballar dins els centres públics de justícia juvenil els valors de la cuina: “Els joves hi han tengut una experiència molt positiva perquè els motiva i els ajuda a reconduir la seva vida”.

Per la seva banda, Koldo Royo, president d’ASCAIB, ha remarcat que fa tres anys que els joves aprenen què és el treball en equip i ha volgut agrair la implicació dels cuiners que col·laboren en aquest projecte.