Vi i poesia és una bona combinació. Bona mostra d’això és el concurs de gloses que el celler Jaume de Puntiró de Santa Maria ha organitzat juntament amb Glosadors de Mallorca. La proposta s’emmarca en les activitats dels 40 anys de la creació d’aquest celler ecològic. Es poden presentar gloses fins al 31 de maig de 2021 i els guardos són els següents:

 • Primer premi: 12 botelles variades de vi Jaume de Puntiró
 • Segon premi: lot de 6 botelles variades de vi Jaume de Puntiró
 • Tercer premi: lot de 3 botelles variades de Jaume de Puntiró
 • Quart premi: lot de 3 botelles variades de Jaume de Puntiró
 • Premi a la millor glosa d’autor local (Santa Maria del Camí): lot variat de 6 botelles de Jaume de Puntiró.

BASES DEL CONCURS:

 1. Temàtica gloses: elogi de la vinya i del vi.
 2. Cada concursant pot presentar fins a 2 obres.
 3. Els treballs han de ser originals i inèdits, redactats en català. Versos: mínim de 20 i màxim de 50.
 4. Termini de presentació: fins 31/maig/2021.
 5. Els treballs concursaran anònimament, el nom de l’autor no pot aparèixer en cap lloc de l’obra.
 6. Les obres es remetran telemàticament. S’enviarà cada obra per correu electrònic a: glosadorsdemallorca@gmail.com

– Assumpte: “Elogi de la vinya i del vi”.
– Cos del missatge: títol de l’obra, sense cap dades personals. Indicau-hi si sou glosador local de Santa Maria.
– L’original que opti al premi s’ha d’adjuntar en format PDF (no s’admet cap altre format). L’arxiu tendrà com a títol el mateix de l’obra signat amb un pseudònim.
– Un altre arxiu PDF (no s’admet cap altre format) amb el títol “plica” hi ha de constar: nom i llinatges, adreça, correu electrònic, telèfon mòbil i pseudònim.

 1. Qualsevol obra presentada que no s’adapti a les condicions d’aquest plec serà declarada fora de concurs.
 2. Jurat: format per 2 representants de Glosadors de Mallorca i 2 de Jaume de Puntiró.
 3. Queda a parer del jurat declarar deserts els premis, o concedir els accèssits que consideri oportuns.
 4. Les decisions del Jurat són inapel·lables.
 5. Lliurament dels premis: al Celler Jaume Puntiró (o altre lloc que es farà públic) dia 19/juny/2021 a les 20h. Els guanyadors del 1r, 2n, 3r, 4t premi i premi local, o les

persones en qui deleguin, llegiran en públic els treballs premiats. Tots els concursants que ho desitgin podran participar d’un petit combat de glosa improvisada. El públic elegirà un dels glosadors que hi participin; i tendrà un premi d’un lot de 6 botelles variades de vins de Jaume de Puntiró. L’acte serà gravat, els concursants ho autoritzen expressament pel fet de concursar.

 1. Els organitzadors es reserven els drets d’editar un llibre amb els treballs presentats, tant premiats com si no.
 2. Concursar implica l’acceptació de les condicions d’aquest plec.
 3. Qualsevol cas no previst en el plec de condicions serà resolt pels organitzadors.