El Govern de les Illes Balears ha comunicat que les taules d’establiments d’entreteniment, restauració i oci nocturn podran ser de 8 persones en els interiors i de 12 persones en els exteriors. 

Arran de la millora de la situació epidemiològica, també ha reduït en una hora les limitacions nocturnes a Mallorca, que a partir d’ara seran de 2.00 a 6.00 hores de la matinada.

L’horari màxim a MallorcaMenorca i Formentera per dur a terme reunions i trobades familiars i socials en horari nocturn és de 2.00 a 6.00 h, i per tant, l’horari de conclusió de les activitats col·lectives de caràcter social, cultural, esportiu, d’oci, restauració i hoteleria serà el mateix, llevat que les ordenances municipals estableixin una hora de tancament anterior.

També a MallorcaMenorca i Formentera, l’ocupació màxima per taula dels establiments d’entreteniment, restauració i oci nocturn, que passa a ser de 8 persones en els interiors i de 12 persones en els exteriors.

Eivissa es manté com estava: la limitació nocturna té lloc entre les 1.00 i 6.00 h de la matinada i l’ocupació per taula és de 4 persones a l’interior i de 8 a l’exterior.

Pel que fa a la situació assistencial, a Mallorca, l’ocupació de llits crítics era del 22,1 %, mentre que l’ocupació de planta era del 6 %; a Menorca, l’ocupació de les UCI era de l’11,11 % i la dels llits de planta era de l’1,82 % i a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera l’ocupació dels llits crítics era del 14, 75 % i dels llits de planta, del 13,52 %.