Els consells reguladors de la denominació d’origen Binissalem, de la denominació d’origen Pla i Llevant i de la indicació geogràfica Mallorca han publicat les dades conjuntes de l’any 2020.

Expliquen que el 2020 ha estat un any difícil pel món vitivinícola, al igual que per tothom, degut a diverses causes. La principal, la pandèmia provocada pel coronavirus, amb efectes directes i indirectes. Una altra causa ha estat el míldiu, malaltia que si bé sempre és present, enguany ha fet estralls a moltes vinyes. També hi ha hagut fenòmens atmosfèrics adversos. El sector vitivinícola s’ha hagut d’enfrontar als problemes a baser de feina i forçar l’enginy per aconseguir una certa normalitat.

Ara bé, una de les dades més negatives que presenten és la caiguda de vendes a Mallorca, que ha passat de 3.640.000 litres de 2019 a 1.916.600 litres el 2020, és a dir, un 48% menys. Tot i que és cert que aquesta disminució es deu a la manca de turistes per mor de la covid-19, que són un dels principals consumidors, la dada apunta que els mallorquins donen l’esquena al vi de Mallorca, un producte lloat a fires internacionals i molt estimat i apreciat pels entesos del sector.

Tot i això, la bona notícia és que les vendes han augmentat a la península, ja que s’ha passat de 140.300 litres l’any 2019  a  482.700 litres l’any 2020, és a dir, un augment del 344%. Mai no s’havia aconseguit unes vendes tan importants  a la Península.

Pel que fa a les xifres de producció
Quan es comparen les dades de la mitjana dels anys 2016, 17, 18 i 19 amb les de 2020 es pot veure el següent:

  • Les hectàrees productores han passat de 1461 (mitjana anys indicats) a 1331. Disminució d’un 9%
  • Quilos de raïm, de 8.271.000 a 6.199.000. Disminució d’un 25%.
  • Litres de vi elaborats. De 5.339.809 a 3.797.500. Disminució del 25%.

Com que des del mes de març es va veure que la temporada turística no seria com les habituals a les vinyes es va prendre la decisió de limitar la seva producció, mitjançant podes intenses: en sec i en verd.
Certes parcel·les foren completament destruïdes per el míldiu.
Certes vinyes es varen acollir als ajuts de poda en verd.

Comercialització comparada entre 2019 i 2020
Els efectes de la pandèmia sobre la comercialització han estat importants. En primer lloc, la quota de mercat local és baixa. Enguany, 2021, no hi ha hagut l’afluència turística habitual. Com que la pandèmia afecta a tots els països compradors habituals del vi l’exportació també s’ha vist afectada. En conseqüència els números són els següents:

  • Comercialització total. Ha passat de 4.658.000 a 3.039.500 L, 1.618.500 menys, que representa una disminució del 35%.
  • Venda a Mallorca. S’ha passat de 3.640.000 L a 1.916.600, disminució de 1.734.000 L, que representa un 48% menys.
  • Venda a la Península. S’ha passat de 140.300 a  700 L. Un augment de 342.400 L El que representa un augment del 344%. És la dada més positiva de la comercialització. Mai s’havia aconseguit unes vendes tan importants  a la Península.
  • Exportació als països de la Unió Europea. S’ha passat de 650.600 L a exportar 448.500. Una minva de 176.000. Disminució d’un 31%.
  • Exportació a tercers països. S’ha passat d’exportar 226.400 L a 191.600. Una diferència de 34.800 L, que representa una disminució del 16%.

Tal com es preveia la comercialització va baixar molt. En general, un 35%. Les vendes directes a Mallorca per la baixada del sector turístic es varen reduir un 48%. Les exportacions també varen tenir una forta baixada del 34% a la UE i 31% als tercers països. Just va tenir augment, important, la venda de vi a la Península, un 344%.

Com a resultat d’aquestes baixades la facturació de vi en conjunt ha baixat un 39% i s’ha de tenir en compte que, en contrast, la despesa que han hagut de fer els cellers és pràcticament la mateixa de la que es fa en un any normal, les vinyes han funcionat de manera independent al problema de la pandèmia. A més, degut a l’atac de míldiu, els tractaments fitosanitaris han estat molt més grans que en anys anteriors, amb gran diferència.  I les feines d’elaboració dels vins i manteniment dels cellers no han variat gaire.

El sector vitivinícola està a l’expectativa del que pugui passar enguany, però com han afirmat en repetides vegades pagesos i vinaters, allò important és fer bon vi i no cedir davant les dificultats. A més, les situacions de crisi sempre suposen fer un esforç complementari per superar els contratemps que es presenten.