El Govern de les Illes Balears ha informat que fins a dia 30 de desembre, s’han tancat 4 establiments a les Illes per incompliments molt greus: dos a Mallorca, un a Eivissa i un altre a Formentera.

La clausura d’aquests negocis són fruit d’operatius conjunts d’inspecció,  integrats per inspectors de la Comunitat Autònoma, Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local, que s’han reforçat amb motiu de les festes nadalenques per vigilar l’activitat a comerços, centres comercials, establiments de restauració i bars amb l’objectiu de garantir el compliment de la normativa.

Més de 6.000 denúncies

Des de l’activació d’aquests operatius conjunts, s’han realitzat 1.119 inspeccions i s’han aixecat 821 actes per incompliments de la normativa. Per altra banda, des de l’entrada en vigor del decret llei sancionador el passat mes de juliol, s’han registrat 6.082 denúncies (incloses les aixecades per altres administracions que han estat remeses a la Conselleria d’Administracions Públiques i Modernització), de les quals 5.402 corresponen a particulars i 680 a establiments.

Així mateix, Isabel Castro, consellera d’Administracions Públiques, ha assenyalat que així com preveu el Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per a fer front als incompliments de les disposicions dictades per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la covid-19, durant el nivell 4 d’alerta sanitària les infraccions considerades lleus i greus podran passar a ser considerades com a greus i molt greus, arribant les possibles sancions des de 60.000 € fins a 600.000 € i a la possibilitat d’ordenar el tancament de l’establiment.

Fotografia: Andreas Lischka a Pixabay