L’Associació de Varietats Locals (AVL) ha publicat el Catàleg de llavors 2021. Gràcies a la feina d’aquesta entitat, és molt més fàcil poder gaudir de melons, tomàtigues, carabasses, faves, cols, lletugues, síndries i melons, entre altres aliments a casa.

És un projecte que es va iniciar l’any 2011 i a dia d’avui es reprodueixen unes 60 varietats locals d’hortalissa i llegum. La majoria de varietats que es multipliquen tenen el segell de producció ecològica avalat pel Consell Balear de Producció Agrària Ecològica (CBPAE).

Enguany, el catàleg 2021 està dedicat a Toni Sunyer Monserrat, apassionat i defensor de les varietats locals. Ell i els seus tres fills sembren, seleccionen i extreuen la llavor dels cultius d’estiu que cada any multiplica, formant part de la xarxa de multiplicadors de l’Associació Varietats Locals. La fotografia s’ha fet a la seva finca de s’Aljub den Mel, a Cas Concos, mentre enfilava la mongeta de careta. El disseny, la fotografia i la maquetació és obra de Lluís Vidaña.

Podeu descarregar el Catàleg de llavors 2021 aquí. També hi trobareu les botigues on les podeu comprar.

Què entenem per llavors ecològiques?

  • SENSE PATENTSLes varietats protegides mitjançant patents o drets d’obtentor s’han d’eliminar dels sistemes ecològics de producció, tant pels problemes ètics que planteja l’apropiació dels éssers vius i els seus processos, com per la concentració de poder corporatiu que entranya aquest tipus de propietat intel·lectual.
  • SELECCIÓ PARTICIPATIVA Les entitats, públiques i privades, dedicades al desenvolupament i la millora de varietats tradicionals per a la producció ecològica han de posar en pràctica mecanismes que facilitin la participació activa dels usuaris finals del producte, tant persones productores com consumidores.
  • DRET DELS AGRICULTORS/ESLa producció i consum ecològics han de participar activament en la conservació i utilització sostenible dels recursos fitogenètics, a més de fomentar el desenvolupament del Dret dels Agricultors i Agricultores a conservar, utilitzar, intercanviar i vendre material de sembra o propagació conservat a les finques (FAO 2004).
  • FERTILITAT DEL SÒLLes varietats provinents de llavor ecològica han de preservar la fertilitat i vitalitat dels sòls, mitjançant l’ús òptim i sostenible dels recursos naturals, abastint de nutrients necessaris a la població (animal i humana), en quantitat i qualitat.
  • CAPACITAT D’ADAPTACIÓ Les varietats provinents de llavor ecològica han de tenir una important capacitat d’adaptació a condicions edafoclimàtiques i culturals locals, així com a una agricultura ecològica amb baixa aportació d’insums externs, incrementant i promovent la diversitat genètica intra i interespecífica i varietal.
  • NO TRANSGÈNICAEn la producció ecològica no s’ha de permetre l’ús de varietats obtingudes mitjançant tècniques de millora microbiològica. El genoma s’ha de respectar com a entitat indivisible i s’ha d’evitar la invasió artificial. També s’ha de respectar la cèl·lula com a entitat funcional indivisible (ECO-PB 2013).
  • POL·LINITZACIÓ OBERTACal potenciar l’ús de tècniques de selecció que estiguin a l’abast dels pagesos i pageses i que fomentin la interacció de les plantes en cultiu amb la resta dels organismes presents en el sistema. El resultat d’aquests sistemes de millora han de ser varietats reproduïbles, sexual i vegetativament, sense restriccions.
  • JUSTÍCIA SOCIALLa producció agrària ecològica ha de garantir l’autonomia i sobirania alimentàries i potenciar la cultura local i el desenvolupament dels territoris rurals, amb criteris de gènere, d’equitat i economia social. Ha de ser un espai que potenciï el desenvolupament de microempreses artesanals de llavors ecològiques i de varietats locals.
  • HERÈNCIA CULTURALLa millora de varietats per a la producció ecològica ha de ser respectuosa amb l’herència cultural i agronòmica amb què compta el material base, i per tant, amb els criteris usats pels agricultors i agricultores que l’han conservat.
  • VIABILITAT ECONÒMICAL’activitat de producció i venda de llavors ha de ser econòmicament viable. Cal garantir un preu just, tant per als productors de llavors com per als consumidors d’aquestes, que permeti donar continuïtat a l’activitat de producció de varietats locals i ecològiques adaptades a les característiques agroclimàtiques i culturals del territori.