El Parlament de les Illes Balears ha aprovat la llei de residus més ambicionsa i respectuosa de tot l’Estat que té com a objectiu la reducció dels plàstics.

D’aquesta manera, a partir de 2021, no es podran comercialitzar bosses de plàstic d’un sol ús i només se’n permetran de compostables en establiments de venda a granel; les anelles de llaunes i botelles de begudes només podran ser biodegradables; les safates per a aliments, els tassons, els coberts, les canyetes per a begudes, els bastonets de les orelles, els bastonets per a caramels i els plats de plàstic d’un sol ús només es podran comercialitzar si són compostables.

A més a més,el 2021 els municipis de les Illes Balears hauran d’assolir el 50% de reciclatge en materials com paper, metalls, vidre, plàstic i bioresidus dels residus domèstics. L’any 2030 aquesta xifra haurà d’arribar al 65%. Pel que fa als envasos, s’hauran de reciclar el 75% abans del 2030. Així mateix, s’aplicaran mètodes que assegurin que es compleix un dels principis fonamentals de la Llei: “qui més contamina, més paga”.

Vicenç Vidal, conseller de Medi Ambient, Agriucultura i Pesca, ha estat l’impulsor d’aquesta llei, que ha comptat amb el suport d’entitats socials i ecologistes, amb més de 800 aportacions. La nova legislació dona dos anys perquè les empreses s’hi adaptin. De fet, algunes grans cadenes o administracions municipals ja han posat en marxa iniciatives que marca aquesta norma pionera.

D’altra banda, els esdeveniments públics que comptin amb suport de les administracions públiques, hauran de tenir alternatives a la venda i la distribució de begudes envasades i de tassons d’un sol ús.

L’objectiu d’aquesta llei és el d’assegurar el manteniment del medi ambient i la sostenibilitat de les Illes Balears, amb la implicació de l’Administració, les empreses i els ciutadans.