El projecte Mallorca al Plat comença a ser una realitat. Aquest projecte  té com a objectiu enfortir l’abastiment dels menjadors escolars amb aliments locals i ecològics, com també promocionar el món rural des de les escoles.

L’associació encarregada de desenvolupar-lo serà l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA), que n’ha guanyat el concurs.

Mallorca al Plat inclou com a actuacions a desenvolupar una coordinació i planificació entre un mínim de 10 productors (pagesia, confraries i indústries alimentàries) vinculats al sector agrari i pesquer de Mallorca (un mínim de 5 han de ser del sector agrari) per a la producció d’aliments a un mínim de 4 escoles interessades a desenvolupar aquest projecte. APAEMA n’ha proposat la participació a 7 centres escolars.

Paula Valero, directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, ha destacat que aquest projecte afavorirà un intercanvi de coneixements, una agenda comuna, una planificació de cultius i l’elaboració de materials didàctics. “Volem que els col·legis millorin els seus menús amb aliments saludables i sostenibles produïts en proximitat. Així es connecta a productors agraris i ramaders, pescadors i indústria agroalimentària locals amb les comunitats educatives i, per tant, amb els seus veïns i veïnes”.

El projecte també inclou tallers formatius per al personal dels menjadors i per a les famílies. Aquests tallers hauran d’incidir en la contribució de la producció de proximitat dins els objectius de la sobirania alimentària, com també en la importància i avantatges dels aliments basats en la producció ecològica, de temporada, en el cultiu de varietats locals i en la cria de races autòctones, així com en la dels aliments emparats per les marques i distintius de qualitat certificades.

En el plec de condicions es demanava als productors coordinar i planificar la producció necessària per abastir els menús dels menjadors amb aliments de proximitat en un mínim del 40% del total, dels quals un 10% havien de ser ecològics. APAEMA, en la seva proposta, l’ha augmentada al 50%. En total, el projecte es va licitar en dos lots per valor de 20.000 euros cadascun (preu sense IVA).

Aquest projecte està impulsat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. A més, s’integra dins el programa de foment de la compra pública social i sostenible en restauració col·lectiva, finançat amb l’Impost de Turisme Sostenible, i té dos destinataris: per una banda, els productors, que són els que col·laboren amb els cultius; i de l’altra, la família educativa, que crearà i divulgarà material didàctic de sensibilització sobre el consum de producte local i ecològic i sobre el món rural.