Leider ist der Eintrag nur auf Katalanisch verfügbar. Der Inhalt wird unten in einer verfügbaren Sprache angezeigt. Klicken Sie auf den Link, um die aktuelle Sprache zu ändern.

El projecte Mallorca al Plat comença a ser una realitat. Aquest projecte  té com a objectiu enfortir l’abastiment dels menjadors escolars amb aliments locals i ecològics, com també promocionar el món rural des de les escoles.

L’associació encarregada de desenvolupar-lo serà l’Associació de Productors d’Agricultura Ecològica de Mallorca (APAEMA), que n’ha guanyat el concurs.

Mallorca al Plat inclou com a actuacions a desenvolupar una coordinació i planificació entre un mínim de 10 productors (pagesia, confraries i indústries alimentàries) vinculats al sector agrari i pesquer de Mallorca (un mínim de 5 han de ser del sector agrari) per a la producció d’aliments a un mínim de 4 escoles interessades a desenvolupar aquest projecte. APAEMA n’ha proposat la participació a 7 centres escolars.

Paula Valero, directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, ha destacat que aquest projecte afavorirà un intercanvi de coneixements, una agenda comuna, una planificació de cultius i l’elaboració de materials didàctics. „Volem que els col·legis millorin els seus menús amb aliments saludables i sostenibles produïts en proximitat. Així es connecta a productors agraris i ramaders, pescadors i indústria agroalimentària locals amb les comunitats educatives i, per tant, amb els seus veïns i veïnes“.

El projecte també inclou tallers formatius per al personal dels menjadors i per a les famílies. Aquests tallers hauran d’incidir en la contribució de la producció de proximitat dins els objectius de la sobirania alimentària, com també en la importància i avantatges dels aliments basats en la producció ecològica, de temporada, en el cultiu de varietats locals i en la cria de races autòctones, així com en la dels aliments emparats per les marques i distintius de qualitat certificades.

En el plec de condicions es demanava als productors coordinar i planificar la producció necessària per abastir els menús dels menjadors amb aliments de proximitat en un mínim del 40% del total, dels quals un 10% havien de ser ecològics. APAEMA, en la seva proposta, l’ha augmentada al 50%. En total, el projecte es va licitar en dos lots per valor de 20.000 euros cadascun (preu sense IVA).

Aquest projecte està impulsat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària, de la conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació. A més, s’integra dins el programa de foment de la compra pública social i sostenible en restauració col·lectiva, finançat amb l’Impost de Turisme Sostenible, i té dos destinataris: per una banda, els productors, que són els que col·laboren amb els cultius; i de l’altra, la família educativa, que crearà i divulgarà material didàctic de sensibilització sobre el consum de producte local i ecològic i sobre el món rural.