Els escorxadors i les associacions ramaderes de Mallorca, juntament amb la col·laboració de la  Conselleria d’Agricultura i Ramaderia del Govern de les Illes Balears, han presentat el segell Carn de Mallorca.

Es tracta d’un sistema d’identificació de la carn produïda a Mallorca, gràcies al qual serà possible garantir l’origen dels productes ramaders de l’illa. L’objectiu és millorar la comercialització d’aquesta carn d’origen local.

Una carn de qualitat que ha de ser coneguda

De fet, a les Illes Balears hi ha una producció ramadera important i de qualitat que necessita ser coneguda i promocionada en els punts de venda. La ramaderia és una activitat fonamental en la gestió del territori, en el manteniment del paisatge rural i en el sosteniment d’una alimentació saludable basada en les produccions de proximitat. La permanència de les activitats ramaderes és un objectiu essencial de les polítiques de sostenibilitat ambiental i territorial, amb una conseqüència fins i tot en la mateixa prevenció dels incendis forestals.

Com és el procés? 

El procés comença a la mateixa explotació ramadera, que ha de complir els paràmetres de qualitat i passar pels controls preceptius, i es concreta als escorxadors, quan aquesta carn és segellada amb el distintiu Carn de Mallorca, que fa possible que la distribució la pugui identificar i que els consumidors la puguin reconèixer.

Cal comentar que la ramaderia balear està molt afectada per la insularitat, que agreuja especialment l’alimentació animal, però també ha de fer front a altres problemes: la baixada de consum de la carn de me, la pèrdua d’hàbits alimentaris, la competència d’importacions d’arreu del món, les compres centralitzades de les empreses de distribució, etc. Tot plegat condueix a un ràpid descens de la cadena ramadera i a una desaparició progressiva de la carn d’origen local.

Tot i això, l’any 2018 es varen comercialitzar, a través dels escorxadors de les Balears, 1.597.670 quilograms de carn bovina, 1.508.902 quilograms de carn ovina i 3.312.597 quilograms de carn porcina d’origen local. Això ens demostra que les Illes mantenen un sistema de producció ramadera viu i articulat entorn d’un nombre important d’empreses: explotacions agràries, cooperatives, comerciants, sales de sacrifici, empreses de distribució, carnisseries, elaboradors d’embotits, etc. Es tracta d’una cadena complexa en la qual totes les baules tenen un paper important i necessari.