La Conselleria de Cultura, Participació i Esports, mitjançant la Direcció General de Política Lingüística, ha editat set models d’adhesius senyalitzadors per als espais interiors de bars i restaurants (Wi-Fi, Privat, Bany, Masculí, Femení, Accessible i Canviador) amb la finalitat de fomentar l’ús de la llengua pròpia en la retolació d’aquests establiments.

Per elaborar-los, s’han tingut en compte criteris respectuosos amb la diversitat sexual i de gènere, tant al text identificatiu com als pictogrames. Si estau interessats en rebre’n gratuïtament, contactau amb la Direcció General de Política Lingüística: 971 17 76 34.