El Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), organisme que depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha executat el pagament de 13.994.818,17 euros en ajudes als pagesos, ramaders, cooperatives i sector pesquer de les Balears.

Segons informa en un comunicat, aquest nou pagament correspon als pagaments fets el mes de juny i els primers dies de juliol. Es tracta d’ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC), del Pla de Desenvolupament Rural (PDR) i d’Ajudes d’Estat, algunes d’elles finançades amb l’Impost del Turisme Sostenible (ITS); i també ajudes finançades pel Fons Europeu Marítim i de Pesca (FEMP).

Segons la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, «aquesta xifra representa l’esforç que es fa des de FOGAIBA per posar al dia els pagaments de les subvencions que hi ha en marxa». A la vegada, ha afegit, que «demostra que la Conselleria està al costat del sector primari i agroalimentari en un moment en que la pandèmia de la covid-19 ho ha fet trontollar tot».

El gruix del pagament correspon a línies d’ajuda del Pla de Desenvolupament Rural (PDR). En concret, 10.017.193,41 euros, que s’han finançat entre el fons FEADER, l’Administració General de l’Estat (AGE) i la comunitat autònoma. Els pagaments més destacables corresponen a inversions en explotacions agràries (1.885.786, 38 euros), pagaments compensatoris de zones específiques (1.815.326,68 euros) i de muntanya (799.998,24 euros); creació d’empreses de joves agricultors (1.443.600 euros); agricultura ecològica (883.918,15 euros) i producció integrada (837.931,64 euros), entre d’altres.

Pel que fa a la PAC, s’han abonat 2.485.492,96 euros, que corresponen a expedients afectats per la regularització de drets o amb deficiències que ja s’han solucionat. D’aquesta manera, i segons ha explicat el gerent del FOGAIBA, Mateu Morro, «ja s’ha pagat el 95% de les ajudes de la PAC, que el sector va demanar el 2020». A més, ha afegit, «es manté un fort suport econòmic al sector, i en els propers mesos augmentarà, en correspondència a les necessitats de pagesos, ramaders, cooperatives i pescadors».

Algunes de les Ajudes d’Estat fan referència a les línies de subvenció convocades per la crisi de la covid-19. S’han pagat 1.067.427, 68 euros, dels quals hi ha, amb relació a la covid-19, 125.127,34 euros de les ajudes al sector de la flor tallada i la flor ornamental, 98.969,60 euros de l’ajuda de desqualificació d’oli d’oliva; 260.392,37 euros de suport al sector ramader, i 130.415,21 euros per a les explotacions d’oví i cabrum amb dificultats derivades de la pandèmia. També s’han abonat 117.304 euros de l’ajuda de minimis per a la replantació d’arbres o 79.896,10 euros del foment de les races autòctones en perill d’extinció.

Finalment també s’han abonat 424.704,12 euros al sector pesquer de les Balears, amb fons provinents del Fons Europeu Marítim i de Pesca. Alguns dels pagaments corresponen a les ajudes dels Grups d’Acció Local de Pesca (283.301,49 euros) o les subvencions per a la paralització temporal de la pesca (58.222,33 euros).