L’Observatori de Preus de la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària ha publicat el quart informe i ha detectat que l’illa de Menorca és on la carn de xot i el peix són, en general, més barats si els comparam entre els mercats de les altres illes de les Balears.

L’observatori fa anàlisis dels preus dels productes locals, i recull dades de cinc grans superfícies, dues botigues de proximitat i nou mercats municipals (el de l’Olivar, Santa Catalina, Pere Garau, Manacor, Felanitx, Sóller, Inca, Ciutadella i el nou d’Eivissa). A les grans superfícies, sobretot, hi ha molta varietat d’un mateix producte i per tant, si és fresc, s’agafa la referència del que tingui la categoria superior; si és envasat, s’agafa el preu del producte de marca blanca de preu inferior. A la vegada, s’identifica també clarament si és producte local si així ho posa de forma clara, i també s’anota si no hi ha existències de certs productes per fer seguiment de l’abastiment.

Les dades recollides correspon a la setmana del 28 d’abril.

Carn

Pel que fa a la carn, l’Observatori ha detectat que a les grans superfícies el preu del xot s’ha mantingut estable respecte al principi de la crisi. Així, per exemple, el preu del xot sencer (10 a 12 quilos) es ven a 8,99 euros/quilo (un cèntim més car respecte el 24 de març), mentre que el quilo de costelles de xot es ven a 18,27 euros/quilo (0,14 euros/quilo més respecte al de 24 de març). La cuixa de xot sí que ha experimentat una lleugera davallada de preus, ja que ara es ven a 9,65 euros/quilo, mentre que al principi de la crisi es venia a 11,11 euros/quilo. En algunes grans superfícies també s’ha detectat la venda de porcella negra a un preu molt semblant a la blanca, així com la introducció de xot ecològic com a producte nou.

Pel que fa als mercats, s’ha detectat una lleugera davallada de preus en el xot. Per exemple, el xot sencer ha davallat 0,08 euros/quilo respecte al principi de la crisi, i es ven ara a 11,80 euros/quilo; les costelles mantenen el preu en 20,79 euros/quilo; i la cuixa ha davallat 0,36 euros/quilo, i es ven ara a 9,27 euros/quilo. La porcella, per la seva part, ha davallat 7,93 euros/quilo respecte al principi de la crisi, i es ven ara a 73,30 euros/quilo. A Menorca, no obstant això, es detecta un manteniment dels preus del xot. En el mercat de Ciutadella es ven el xot sencer a 6 euros/quilo, el mateix preu que respecte el 14 d’abril; les costelles mantenen el preu en 12,5 euros/quilo; i la cuixa a 9 euros/quilo, també igual. En algunes grans superfícies, per exemple, les costelles de xot es venen a 14,95 euros/quilo, 2,45 euros/quilo més cares que al mercat. En el cas d’Eivissa sí que s’ha detectat un lleuger augment del preu del xot. Així, el xot sencer ha apujat 0,20 euros/quilo, i es ven ara 11,50 euros/quilo; les costelles es venen a 19,90 euros quilo, gairebé un euro més cares que fa unes setmanes; i, per contra, la cuixa de xot, ha davallat un euros/quilo i es ven a 10,90 euros. Si comparam el preu del xot en els mercats de les tres illes, detectam doncs que a Menorca és on es ven més barat, tan sencer com en costelles o per cuixa.

Peix

El preu del peix a les grans superfícies de Mallorca ha experimentat una davallada. Així, per exemple, la sèpia ha davallat 0,34 euros/quilo, i es ven ara a 20,93 euros/quilo; i la sardina es ven 5 euros/quilo més barata que al principi de la crisi. Per contra, el gerret ha apujat de preu més d’1,30 euros/quilo, i es ven ara a 8,30 euros/quilo. En canvi, en els mercats, el peix ha apujat de preu (només el del gerret s’ha mantingut) en els casos tant de la sèpia, la sardina, el lluç i l’aladroc.

En el cas del mercat de Ciutadella, a Menorca, els preus en general s’han mantingut o han davallat una mica. Per exemple, el gerret es manté a 4 euros/quilo; la sèpia ha davallat 2 euros/quilo, i es ven ara a 20 euros/quilo; la sardina es manté a 12 euros/quilo; i el lluç ha davallat 2 euros/quilo, i se ven ara a 13 euros/quilo. Pel que fa al mercat d’Eivissa, alguns preus han davallat, especialment el cas de la sèpia (gairebé 7 euros/quilo), mentre que el lluç ha apujat dos euros/quilo, i es ven ara a 21,90 euros/quilo.

Si comparam els preus dels mercats de les tres illes, l’Observatori ha detectat que, en general, en el mercat de Menorca és on trobam el peix més barat. Aquest fet es podria atribuir a la inexistència d’una marca que agrupi les confraries de pescadors, com sí que passa, per exemple, a Eivissa.

Fruita i verdura

Els preus de la fruita han experimentat un augment la darrera setmana, coincidint amb el final de la temporada dels productes fins ara observats, és a dir, llimones i taronges. Així, per exemple, a Mallorca, a les grans superfícies, hem trobat taronges a 1,54 euros/quilo (0,20 euros més cares que al principi de la crisi) i llimones a 2,39 euros/quilo (0,66 euros més cares que al principi de la crisi). Als mercats, per exemple, les taronges han apujat 0,66 euros/quilo respecte al principi de la crisi, i ara es venen a 1,93 euros/quilo. A les botigues de proximitat s’han mantingut de preu. A Menorca, al mercat de Ciutadella, s’ha observat que les taronges han apujat 0,10 euros/quilo i ara es venen a 1,50 euros/quilo, mentre que al mercat d’Eivissa es mantenen de preu a 1 euro el quilo. Aquest preu fa que sigui l’illa de tot l’arxipèlag on es venen les taronges més barates.

El proper informe de l’Observatori de Preus recollirà els preus de les fruites que comencen la seva temporada com són l’albercoc, la cirera, la maduixa, el melicotó, el meló (el calapoter, el groc i el marina), el nispro, la pera (la de Sant Joan i les altres), la poma (la Royal Gala, la Golden i les altres), les prunes (de frare, la groga i la vermella), el raïm i la síndria.

Pel que fa a la verdura, a les grans superfícies en general es detecta una davallada de preus, com el del pebre blanc, la tomàtiga de ramellet, la lletuga o el carabassó. En els mercats s’observa un manteniment de preus amb una certa tendència a la pujada en certs productes com, per exemple, les bledes (a 1,10 euros/manat), el pebre blanc mallorquí (1,48 euros/quilo més car que al principi de la crisi) o la tomàtiga de ramellet (0,45 euros/quilo més car que al principi de la crisi). A les botigues de proximitat en general es mantenen els preus dels productes, però sí que es detecta que puja de preu la carxofa, un fet que coincideix amb el final de la seva temporada. Pel que fa als mercats d’Eivissa i de Mallorca, es detecta un manteniment dels preus amb una certa tendència a la baixa d’alguns productes, com la tomàtiga de ramellet, la d’ensalada, el carabassó i les bledes.

Altres productes

Pel que fa a la llet, a les grans superfícies es ven la local a 0,83 euros/litre (just 3 cèntims/litre més cara que al principi de la crisi), mentre que a les botigues de proximitat es manté de preu en els 0,97 euros/litre. Els ous, per la seva banda, han apujat en general una mica de preu durant la crisi a les grans superfícies (els ous extra L categoria 1 , per exemple, han apujat 1,28 euros/dotzena), mentre que a les botigues de proximitat han mantingut el preu.

Des de l’Observatori de Preus expliquen que, fins ara, la recollida de dades s’ha fet durant dos dies a la setmana, però atès que els preus no varien gaire d’un dia a un altre, a partir d’ara es farà cada dimartsAixò permetrà que l’equip d’observació dediqui cada divendres a analitzar totes les dades de manera més profunda.

Foto: www.caib.cat