El fitat (InsP6) és compost i és present de forma natural en  aliments com el llegum, els cereals integrals i la fruita seca, i actua com a inhibidor de la calcificació. De fet, és beneficiós per evitar les pedres al ronyó.

Després de més de 30 anys d’investigació en l’àmbit de les calcificacions patològiques, el Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha pogut explicar els beneficis del fitat.

De fet, recentment hi ha hagut dos avenços científics importants en aquesta línia: per una banda, un equip d’investigadors de la UIB ha publicat dos estudis en els qual aclareixen els mecanismes que explicarien els efectes beneficiosos del fitat: el primer, a la revista PLOS ONE, i el segon, a la revista Molecules.

A més, l’empresa biofarmacèutica Sanifit, creada l’any 2004 com a empresa derivada (spin-off) de la UIB, ha conclòs amb èxit un estudi clínic internacional de fase 2b, aleatoritzat i controlat amb placebo, que demostra l’eficàcia del fàrmac experimental SNF472 (formulació intravenosa amb fitat hexasòdic) en el tractament de la progressió de la calcificació cardiovascular en pacients de diàlisi.

Aquesta aplicació terapèutica va sorgir a partir de la recerca desenvolupada i patentada pel Laboratori d’Investigació en Litiasi Renal de la UIB. Els resultats de l’estudi clínic s’han publicat a la revista científica internacional Circulation. L’estudi s’ha fet en 274 pacients durant un any en 65 hospitals i centres de diàlisi dels Estats Units, el Regne Unit i Espanya i ha demostrat una reducció significativa mitjançant l’SNF472 de la progressió de la calcificació cardiovascular en pacients sotmesos a hemodiàlisi.