Adress: Carrer Major, 60. Porreres
Tel.: 619 32 22 73

En aquesta botiga hi podeu comprar vi a granel, com també altres productes com són verdures i fruites.