El primer criteri de preferència de la propera convocatòria d’ajudes de distribució de fruita, hortalissa i llet (productes lactis) és que han de ser locals. Així ho ha acordat la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

És important remarcar, que en el cas de la fruita i l’hortalissa, el segon criteri és que provingui de l’agricultura ecològica; el tercer, que provingui de l’agricultura integrada; el quart, que el preu sigui més barat que el fixat; el cinquè, que diversifiquin en fruites; el sisè, que diversifiquin en centres; i el setè, que subministrin a diverses illes.

D’aqueta manera, la fruita i verdura fresca sempre seran prioritàries a la fruita i verdura transformades.

En el cas de la llet, el segon criteri és que sigui fresca del dia; el tercer, que el preu sigui més barat que el fixat; el quart, que els productes siguin de ramaderia ecològica; i el cinquè, que subministrin a altres illes. La llet, en qualsevol forma, sempre serà prioritària als productes derivats.

D’aquesta manera es garanteix que els alumnes beneficiaris d’aquest programa rebin producte fresc i de proximitat. “La novetat d’aquesta convocatòria és que es prioritza la llet produïda a les Balears i s’enforteixen els criteris perquè la fruita també sigui local”, ha remarcat Paula Valero, directora general de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. També s’introdueixen productes que fins ara no estaven dins aquest programa, com l’ametla (amb pell o sense) i la fruita seca.

Els beneficiaris són els proveïdors i/o centres escolars que distribueixin els productes i l’import de les ajudes serà del 100% de les quanties fixades en aquesta resolució. Els proveïdors que vulguin optar a aquestes ajudes hauran de presentar un pla d’actuació, pactat amb el centre o centres escolars, en què hauran de detallar la data d’inici i d’acabament del pla; els productes que distribuiran; el centre escolar, i el número i l’edat d’alumnes beneficiaris; el calendari de lliurament de cada producte a cada centre i l’itinerari de distribució, entre d’altres.

Per al curs 2020-2021 s’han previst tres, una per trimestre. S’hi destinen un  414.013,00 euros amb possibilitat d’ampliar la dotació de partida pressupostària. Es tracta de fons europeus que s’assignen a la comunitat autònoma a través de conferència sectorial. Per a la primera convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al BOIB i fins al 10 de juliol.