Tots els expedients de contractació de subministrament de productes alimentaris o de serveis d’alimentació (cuina, cafeteries, bars, càtering o d’elaboració de menús) que tramiti el Consell de Mallorca i els seus organismes autònoms i depenents exigiran producte mallorquí.

Així ho va exposar el conseller Guillem Balboa durant la sessió de la institució del passat 7 de maig, que va ser aprovada per unanimitat.

A partir d’ara, s’exigirà com a criteri de valoració o com a condició especial que un percentatge sigui de producte de consum de proximitat, és a dir, que no hi ha d’haver més de 2 intermediaris.

En les concessions i contractes, sigui quin sigui el preu de licitació, també s’hauran incloure clàusules de verificació, control i de sanció, en cas d’incompliment.

Guillem Balboa va remarcar que la mesura és important perquè la compra pública té un gran potencial per incidir en les formes de consum i en la promoció de determinats hàbits. A més, el producte de proximitat és produït principalment per petites empreses familiars, molt relacionades amb qui els produeix i els consumeix, de manera que la mesura contribueix al desenvolupament econòmic local: “l’objectiu és incoporar petits productors i petites cadenes agroalimentàries al sistema alimentari i fomentar la producció agrícola digna”. També va proposar que els ajuntaments se sumin a la iniciativa.