Espanya (96 €) i la Xina (16 €) són els països on menys es gasta per habitant en pa i brioixeria. La despesa en lactis a Balears ha descendit. 

EAE Business School (www.eae.es) ha publicat l’informe ‘La despesa en aliments bàsics de 2017’ que analitza les variacions dels últims anys i les tendències en la despesa i consum total d’aliments bàsics – classificats com llet i altres lactis , fruites i verdures, pa i bollería- per comunitat autònoma i principals països del món. L’estudi revela que creix amb força la despesa en fruita i verdura i lleugerament la despesa en lactis, però decreix quan parlem de llet líquida, igual que la despesa en pa i pastisseria.

Espanya en el seu conjunt compta amb una variació positiva del 2% en despesa de fruites i verdures. Aquesta tendència es deu als hàbits alimentaris més saludables i la gran distribució de fruita d’importació fora de la seva temporada, que eleva el cost mitjà de compra. El mateix succeeix amb l’oferta de productes d’agricultura ecològica.

La despesa per comunitats autònomes

Els espanyols que més gasten en fruites i verdures són els bascos, catalans, aragonesos i asturians amb 361 €, 355 €, 353 € i 346 € per habitant. El costat oposat, amb les xifres més baixes, l’ocupen les CCAA d’Andalusia, la Rioja, Extremadura i Castella-la Manxa amb 262 €, 262 €, 259 € i 243 € per habitant respectivament. Les comunitats en què més ha augmentat la despesa en fruites i verdures són Astúries amb més del 11%, seguida de les Canàries, Galícia, Navarra i Múrcia amb 8%, 4%, 3% i 1%. Les baixades més importants han estat la Rioja, Cantàbria i Castella i Lleó amb descensos del 21%, 19% i 18%, respectivament.

Les CCAA la despesa per habitant en productes lactis està per sobre de 200 € són Astúries i Canàries amb 230 € i 210 €, respectivament. Els majors creixements es produeixen a Castella-la Manxa (5%), Canàries (4%), Astúries (4%), Galícia (2%), Aragó (1%) i Extremadura (1%). La resta de comunitats ha descendit en la despesa de lactis per habitant sent els més acusats Cantàbria, Múrcia i Balears amb descensos del 10%, 12% i 15%, respectivament.

Entre 2011 i 2016, Espanya compta amb una variació negativa de l’1%, en despesa de llet. Aquesta tendència es deu a l’aparició de dietes veganes o vegetarianes que restringeixen el consum de lactis i comporten la irrupció de llets vegetals (soja, ametlla, coco, arròs, …) o del tofu i productes similars. No obstant això, els asturians i els castellanolleonesos són els que més gasten per habitant en llet líquida, en concret, 72 €. Les comunitats que menys gasten en llet són els murcians, andalusos, catalans i els de les Balears amb 49 €, 48 €, 47 € i 44 €, respectivament.

La despesa de pa i pastisseria per habitant també ha baixat en el conjunt d’Espanya amb una variació negativa del 9%, en el període 2011-2016, a excepció de Galícia, Astúries, Múrcia, Castella-la Manxa i Castella-Lleó amb increments del 5%, 5%, 2%, 2% i 1%, respectivament, i tenint en compte que Balears està en 0%. La resta de comunitats autònomes ha decrescut en l’interval de temps del 2011 al 2016, des del 3% de Navarra fins al 15% de la Rioja, el 16% d’Extremadura o el 17% del País Basc. En concret, Galícia, Navarra, Astúries i Castella-Lleó han gastat per sobre de 130 €, concretament 137 €, 134 €, 133 € i 131 €. En la banda oposada es troben les CCAA que estan per sota de 100 €: Madrid amb 92 €, Balears amb 91 € i Canàries amb 86 €.

Comparativa mundial de despesa en productes bàsics

A nivell internacional, els països en què més es gasta per habitant en pa i pastisseria són Bèlgica, Alemanya i Holanda amb 230 €, 179 € i 169 € respectivament. Espanya amb 96 € i la Xina amb 16 € són els països on menys es gasta per habitant en pa i pastisseria. En el període comprès entre 2011 i 2016, Espanya és el país amb major descens de despesa en pa i pastisseria per habitant dels països analitzats amb un percentatge negatiu del 9%, seguit pel Regne Unit amb un percentatge negatiu del 7%. Xina és el país que més creix amb un 77% (encara que els seus números absoluts són baixos) seguida del Canadà i Bèlgica amb increments del 9% i del 7%. Els dos països té nombres absoluts molt superiors als de la Xina.

A les principals economies, la despesa per habitant en fruites i verdures, l’any 2016, està liderat pel Regne Unit amb 483 €, seguit de Bèlgica i Canadà amb 445 € i 446 € de despesa per habitant respectivament. Com a curiositat als xinesos, líders en despesa i consum a totals absoluts, són els que menys gasten per habitant amb 176 €. Si s’analitza l’evolució entre 2011 i 2016 es veuen increments significatius a la Xina i Bèlgica amb un 53% i 26%, respectivament. Espanya, de tots els països analitzats, és el que menys variació ha patit en aquest període amb un 2%, seguit de Japó amb un 4% i els EUA i Itàlia amb un 6%.

D’altra banda, els noruecs, danesos i australians són els que més gasten per habitant en productes lactis, segons l’estudi, amb 494 €, 367 € i 300 € respectivament. A l’altre extrem, Colòmbia, la Xina i l’Índia amb 51 €, 35 € i 11 € de despesa per habitant. Espanya ocupa la zona mitjana baixa de la taula amb una xifra de despeses per habitant en lactis de 178 €. L’evolució de la despesa en lactis en el món des de l’any 2011 a 2016 mostra augments generalitzats a excepció dels països del sud d’Europa: Espanya i Portugal que decreixen un 2% i 4%, respectivament, i Itàlia que disminueix un 11%. Respecte a la despesa en llet, Irlanda és el país que més gasta per habitant amb 104 € i els espanyols amb 55 €. El país amb la xifra més baixa la tenen els xinesos amb 11 € per habitant, seguits per Alemanya amb 24 € i França amb 28 €. Igual que ocorre en la despesa en llet en milions d’euros al món, només la Xina i Irlanda tenen increments positius del període que van des de l’any 2012 a l’any 2016, amb un 32% i 2% respectivament. La resta de països està en disminucions que encapçala Itàlia amb un descens del 21%.

Conclusions generals

  • Els espanyols que més gasten en fruites i verdures són els bascos, catalans, aragonesos i asturians amb 361 €, 355 €, 353 € i 346 € per habitant.
  • Els habitants de les CCAA la despesa per habitant en productes lactis estan per sobre de 200 € són Astúries i Canàries amb 230 € i 210 €, respectivament.
  • En pa i brioixeria, Galícia, Navarra, Astúries i Castella-Lleó han gastat per sobre de 130 €, concretament 137 €, 134 €, 133 € i 131 €.
  • Per sota de 100 € en despesa de pa i pastisseria: Madrid amb 92 €, Balears amb 91 € i Canàries amb 86 €.
  • Els noruecs, danesos i australians són els que més gasten per habitant en productes lactis, segons l’estudi, amb 494 €, 367 € i 300 € respectivament.
  • A les principals economies, la despesa per habitant en fruites i verdures, l’any 2016, està liderat pel Regne Unit amb 483 €, seguit de Bèlgica i Canadà amb 445 € i 446 € de despesa per habitant respectivament.
  • Respecte a la despesa en llet, Irlanda és el país que més gasta per habitant amb 104 € i els espanyols amb 55 €.
  • El país amb la xifra més baixa de despesa en llet la tenen els xinesos amb 11 € per habitant, seguits per Alemanya amb 24 € i França amb 28 €.

Consultau l’estudi complet a: SRC_GastoAlimentosBasicos 2017

Autor foto: gefrorene_wand