El Govern de les Illes Balears ha publicat els protocols que s’han de seguir en diferents àmbits professionals. Pel que fa a la restauració cal tenir en compte 4 apartats i 3 per al repartiment a domicili:

RESTAURACIÓ

Mesures organitzatives de l’establiment 

 • Mantenir la distància de seguretat de 2 metres
 • Utilitzar pantalles per assegurar la separació
 • Utilitzar portes separades per a l’entrada i la sortida de la clientela
 • Instaurar un servei de recollida presencial amb cita prèvia
 • Col·locar cartelleria informativa a les zones comunes i terrasses
 • Organitzar la circulació de persones i la distribució dels espais

Mesures preventives per a la clientela i persones treballadores 

 • Procurar ventilar l’establiment i desinfectar les zones comunes de forma freqüent
 • En les primeres fases, només es pot accedir a l’establiment per fer ús del lavabo
 • Fomentar el pagament amb targeta i desinfectar el datàfon després de cada ús
 • Proporcionar gel desinfectant perquè la clientela es renti les mans
 • Usar màscara higiènica en cas que no es pugui mantenir la distància de seguretat

Mesures higièniques a les terrasses (a partir de la fase 1) 

 • Controlar que no es faci un ús arbitrari de l’equipament de la terrassa; s’ha de desinfectar entre un client i l’altre
 • Fitar les terrasses: cordons, cintes, marcatge al sól o altres elements
 • Respectar el 50% de restricció de nombre de taules

Mesures higièniques a la cuina 

 • Cuinar els aliments a temperatura interna no inferior a 75ºC en el centre de l’aliment
 • Desinfectar prèviament tots els vegetas i aliments per consumir crus
 • Habilitar zones de desinfecció per a la recepció de mercaderies
 • Assegurar la desinfecció dels utensilis de l’espai de treball

REPARTIMENT A DOMICILI

Mesures preventives que ha d’adoptar l’empresa 

 • Elaborar un protocol general i marcar mesures de forma individualitzada per cada secció de l’establiment
 • Canviar el fitxatge d’emprenta digital per qualsevol altre sistema
 • Ventilar periòdicament les instal·lacions
 • Informar la clientela de totes les mesures de prevenció, desinfecció i neteja que es duen a terme en l’establiment
 • Potenciar el pagament per mitjans electrònics
 • Si és en metal·lic, utilitzar un recipient on dipositar els diners i desinfectar-se les mans
 • Potenciar la comunicació amb la clientela donant tranquil·litat pel que fa al servei

Mesures de neteja i desinfecció 

 • Fer net i desinfectar les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents, mínim 2 vegades al dia, i els llocs de treball en cada canvi de torn
 • Desinfectar i mantenir en quarantena el producte en cas de devolució, abans de posar-lo de nou a la venda
 • Desinfectar l’interior dels vehicles de repartiment en acabar cada jornada o durant el canvi de torn

Mesures de protecció individual de les persones treballadores

 • Portar màscares higièniques durant la jornada laboral si no es pot mantenir la distància de seguretat ni disposar de separació física
 • Lliurar guants als treballadors i a les treballadores per realitzar la feina
 • Evitar l’intercanvi d’objectes entre persones

Cal recordar que a partir de l’11 de maig entra en vigor la fase 1 de desconfinament (per a Formentera va començar dia 4 de maig). Per aquest motiu es podran obrir les terrasses dels restaurants, amb el 50% de les taules permeses i amb una separació, entre taula i taula, de 2 metres. A més, s’obriran els mercats a l’aire lliure amb restriccions.