El bon preu de la garrova, i especialment del garroví, en aquesta temporada ha fet que hi hagi gent que s’hagi dedicat a robar les garroves d’altri. Bona mostra d’això va ser la detenció fa uns dies d’una persona amb una tona i mitja de garroves que havia robat.

Nou procediment per vendre garroves

Davant aquest i d’altres denunciats per les cooperatives agroalimentàries, la Conselleria d’Agricultura del Govern de les Illes Balears i la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) han decidit coordinar un procediment per recollir la informació sobre l’origen de la garrova que es comercialitza i, d’aquesta manera, impedir-ne la compra.

A partir d’ara, qualsevol venda de garrova a una cooperativa, emmagatzemador o qualsevol altre operador econòmic, haurà d’anar acompanyada d‘una fitxa firmada pel titular de la finca de manera que autoritzarà l’operació a qui en faci la venda i n’especificarà l’origen. Sense aquest document, no es podrà comercialitzar l’aliment.

A més a més, l’equip de Robatoris en el Camp (ROCA) de la Guàrdia Civil podrà inspeccionar magatzems i locals de cooperatives, com també demanar-ne els comprovants de les compres davant qualsevol sospita de robatori.

Foto: www.caib.cat