Se n’acaba d’aprovar una declaració institucional 

El Parlament de les Illes Balears ha aprovat una declaració institucional per conservar els insectes pol·linitzadors de les Illes Balears. Es tracta d’una iniciativa impulsada per diferents investigadors del Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears i de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats.

L’acte va tenir lloc el dia 12 de juny de 2018 i va comptar amb el suport presencial de el vicerector d’Innovació i Relacions Institucionals de la UIB, Jordi Llabrés; el director del Departament de Biologia, el catedràtic José Castro; la investigadora Mar Leza, especialista en Biologia Animal, insectes i apicultura; i Joan Mayol, del Servei de Protecció d’Espècies de la Conselleria de Medi Ambient.

El text aprovat és el següent:

El passat dia 20 de maig es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional de les Abelles, una efemèride dirigida a conscienciar l’opinió pública sobre la importància dels insectes pol·linitzadors per a la bona conservació dels ecosistemes i per al futur del planeta.

El 75 per cent dels aliments que consumeix l’ésser humà depenen de la pol·linització, i no obstant això, segons dades de la Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversitat i Serveis dels Ecosistemes, en l’actualitat el 40 per cent dels pol·linitzadors invertebrats s’enfronten al risc d’extinció, en particular abelles i papallones. Això suposa una greu amenaça per a tots els ecosistemes i, a més a més, per a les activitats humanes productives que es desenvolupen en aquests ecosistemes. Així, el valor econòmic de la pol·linització per a l’agricultura a Espanya és de prop de 2.400 milions d’euros anuals.

Entre els factors que incideixen en aquest declivi, des de l’àmbit científic s’assenyalen com a causes la proliferació de paràsits i malalties en les explotacions apícoles, l’ús de certs pesticides i algunes pràctiques de l’agricultura intensiva que utilitzen productes perjudicials per a les abelles, l’extensió d’espècies invasores com la vespa asiàtica, o els efectes cada vegada més notoris del canvi climàtic als nostres ecosistemes.
Per tot això,

  1. El Parlament de les Illes Balears reconeix el paper essencial de les abelles i d’altres insectes pol·linitzadors com papallones i borinots en la producció d’aliments i en el manteniment dels ecosistemes terrestres, i insta les institucions balears a treballar en pro de la seva protecció i salvaguarda.
  2. El Parlament de les Illes Balears fa una crida a les institucions balears, a les empreses, als agricultors i agricultores i a les persones consumidores perquè, cadascú des de la seva competència i en el seu àmbit d’actuació, treballin decididament en favor d’un model d’agricultura respectuosa amb el medi ambient i que contribueixi a preservar la biodiversitat del nostre territori.
  3. En particular, el Parlament de les Illes Balears demana a les institucions balears competents en la matèria que actuïn a través de plans integrals d’acció per salvar les abelles, i que adoptin mesures per reduir o abandonar l’ús de les substàncies tòxiques per a les abelles com el fipronilo els neonicotinoides, en línia amb els treballs que desenvolupa la Unió Europea en aquesta matèria.
Fotos: UIB