L’Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA) ha fet un comunicat en què apunten que la goma de garroví (E410) produïda a la Unió Europea no està contaminada.

L’aclariment s’ha fet arran de l’alerta sanitària emesa fa alguns dies l’Agència Estatal de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) sobre la detecció d’òxid d’etilè en goma de garroví importada.

Expliquen que l’òxid d’etilè és un esterilitzant que està prohibit a la Unió Europea des dels anys 90 pels seus efectes perjudicials damunt la salut i el medi ambient. De fet, és una substància carcinògena i mutagènica, tòxica per a la reproducció, que afecta al sistema nerviós central i perifèric, etc. L’òxid d’etilè s’utilitza a tercers països com a plaguicida en l’emmagatzematge de productes alimentaris, en països del Sud Global i també en països rics com els Estats Units.

Des d’APAEMA remarquen que l’alerta de l’AESAN ha suposat la retirada del mercat de partides de gelats i postres de marques conegudes, que havien fet ús de partides de goma de garroví contaminades amb restes d’òxid d’etilè, provinents de fora de la Unió Europea.

Tot i que alguns mitjans han tergiversat la informació donant a entendre que el perill radicava en la goma de garroví en si mateixa, l’AESAN deixa clar en els seus comunicats que no és així: la goma de garroví és segura, està perfectament autoritzada a Europa i compleix amb tota la normativa pertinent. El perill ve per part de l’òxid d’etilè emprat a tercers països com a esterilitzant de magatzems.

Des d’APAEMA també fan tres reflexions arran d’aquesta qüestió:

  1. Consumir aliments localsno només és una forma de donar suport al sector agrari local i de reduir la petjada ecològica del nostre estil de vida, sinó que també és una garantia sanitària, ja que a la UE disposa d’una normativa que sol ser més estricte que a altres regions del món. E
  2. S’han d’incrementar els controls dels aliments importats, els quals competeixen amb els productes locals amb preus molt més baixos perquè han estat produïts sense determinades mesures o restriccions que aquí puguem tenir, excepte aquells identificats amb segells de Comerç Just, que certifiquen que s’ha respectat la justícia econòmica, social i ambiental durant la seva producció.
  3. Si volem evitar l’ús de substàncies químiques de síntesi perjudicials per a la salut i el medi i, en definitiva, no repetir aquesta situació, el millor camí ésoptar d’una vegada per totes per una producció ecològica certificada.
Fotografia: APAEMA