La formació en pastisseria artesanal serà una de les noves ofertes formatives per al 2021. Així ho ha anunciat el Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació, Univeristat i Recerca, que posa en marxa el curs d’especialització de formació professional en Forneria i Brioixeria Artesanals.

S’impartirà a l’IES Josep Sureda i Blanes  de Palma  s’inicia el proper 18 de gener de 2021 i finalitza el 28 de juny de 2021, amb 600 hores lectives. A més, tendrà un mínim d’11 alumnes i un màxim de 20.

Es tracta del primer curs d’aquestes característiques que es posa en marxa a les Illes Balears. Per cursar-lo cal estar en possessió d’alguns dels títols següents:

  • Títol de tècnic en Cuina i Gastronomia
  • Títol de tècnic en Forneria, Rebosteria i Confiteria
  • Títol de tècnic en Comercialització de Productes Alimentaris
  • Títol de tècnic superior en Direcció de Cuina

Informació matrícula curs en Forneria i Brioxeria Artesanals
Fins el proper 18 de desembre, ambdós inclosos, les persones interessades i en disposició de sol·licitar una plaça en el curs d’especialització en Forneria i Brioixeria Artesanals han de formalitzar l’admissió a l’IES Josep Sureda i Blanes.

La sol·licitud d’admissió en el curs d’especialització es pot descarregar de la pàgina web del centre educatiu (http://www.iesjosepsuredaiblanes.com). També es pot trobar a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es).

Els aspirants han de sol·licitar cita prèvia al centre educatiu per poder lliurar presencialment la sol·licitud d’admissió i la documentació.