Després de gairebé 5 anys, Mallorca torna a tenir escorxador d’aviram. La inauguració d’aquesta infraestructura, que es troba a Inca, va tenir lloc dia 16 de gener.

Es tracta d’una reivindicació històrica del sector que suposa un impuls molt important per a la ramaderia. De fet, a l’escorxador d’aus d’Inca, s’hi podran sacrificar pollastres, colomins, indiots, ànneres, guàtleres, altres espècies d’aviram i conills. Hi ha un control sanitari a través d’un veterinari oficial, i s’hi poden matar 150 animals en un sol dia. La previsió és que, les primeres setmanes, funcioni un pic per setmana, probablement els dijous.

L’inici de l’activitat de l’escorxador d’aviram d’Inca ha estat possible gràcies a la feina conjunta entre la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, la Conselleria de Salut i Consum, l’Ajuntament d’Inca i també l’empresa concessionària del servei, que ha rebut 550.000 euros a través del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA).

El darrer escorxador d’aviram de Mallorca va tancar a final del 2015. Poc temps després, posar en marxa el projecte de construcció d’aquest nou escorxador a Inca. Les obres varen començar el mes de juliol del 2018, després de tenir tots els permisos pertinents. Mallorca ha estat prop de 5 anys sense escorxsador d’aus. Per aquest motiu, hi ha hagut productors de pollastres que han hagut de deixar el seu ofici. Amb l’inici d’activitat del nou escorxador ja hi ha hagut una vintena de productors que s’han interessat per usar la nova infraestructura, on s’hi pot sacrificar des d’una guatlera petita fins a un indiot gros.