El vegetarianisme és un règim alimentari basat en el consum d’aliments d’origen vegetal que exclou, en major o menor grau, els d’origen animal. La consolidació en la societat de nous hàbits alimentaris ha portat la necessitat d’etiquetar una gran diversitat de dietes.

Per això, el Termcat ha elaborat una infografia interactiva que il·lustra els diversos tipus de vegetarianisme, especifica els noms de cada tendència i els noms de les persones que les segueixen.

La infografia ha estat elaborada amb l’assessorament de diversos experts i identifica diverses variants de vegetarianisme, especifica quins aliments componen habitualment la dieta de les persones frugívores, apivegetarianes, lactovege-tarianes, etc. i enllaça amb les fitxes terminològiques corresponents de la terminologia de les tendències alimentàries on hi ha les definicions i els equivalents en castellà, francès i anglès.

El podeu consultar a: https://www.termcat.cat/ca/recursos/productes-multimedia/tendencies-alimentaries-vegetarianisme